پیکس فا پیکس

بابا لباسم پاره شده! میدوزیش!؟
ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٧